22 mars 2011

Veckans bild: Kadavret på Zuiyomaru

Detta underliga kadaver drogs upp av ett japanskt fiskefartyg, Zuiyomaru den 25 april 1977 öster om Nya Zeeland. En besättningsman gjorde uppskattningen att djuret i fråga hade varit runt tio meter långt.
Tyvärr var kadavret i ett så långt gånget stadium av föruttnelse att man var tvungen att låta det återvända till havet så att det inte skulle förstöra fångsten.

Det krävs inget geni för att se likheterna med en plesiosaur (svanödla), men skeptikerna anser det vara lämningar av en brugd.
En brugd är en stor haj vars kadaver många gånger misstagits för sjömonster eftersom den vid föruttnelse tappar underkäken och då ger illusionen av ett litet huvud på en lång hals.

Källor: Wikipedia, Den flygande katten (John Michell och Robert Rickard)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar