5 aug. 2011

Jättelik färskvatten-stingrocka


Den jättelika stingrockan som lever i floder i sydöstra Asien är en av de mest märkliga sötvattensfiskarna. Den kan väga mellan 500-600 kilo och ett antal meter i diameter. Den har även en giftig gadd som kan bli 38 centimeter lång. Honorna blir dessutom betydligt större än hanarna.

Det är osäkert om den lever enbart i sötvatten, men om den gör det så är det den största sötvattensfisk som finns. Tyvärr har det också blivit mäkta populärt för sportfiskare att ta in ett exemplar, plus att de för lokala fiskare kan innebära en såpass god slant att arten på senare år blivit alltmer ovanlig.

Många av de riktigt stora exemplaren har hittats i Mekong-floden, vilket är extra intressant i och med de rapporter som inkommit om en drake i just den floden. Kanske ligger en många meter lång stingrocka med en ännu längre svans bakom ryktena?

I och med att forskare endast har känt till den här fisken sedan 1990, så är det ju möjligt att det finns ännu större exemplar än vad man hittills fångat.
Källor: National Geographic, Wikipedia, Oklahoma division of I.C.E.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar