13 nov. 2011

Mokele-mbembe - En gömd dinosaurie?

Teckning föreställande Mokele-mbembe, av Bill Rebsamen
En levande dinosaurie i våra tider? Det är nog en barndomsdröm för många, men för andra är det lite mer än så. Än i våra dagar fortsätter expeditioner att bege sig till Afrika för att söka efter en dinosaurie som påstås finnas kvar där i vattendrag och djungler. Denna dinosaurie kallas mokele-mbembe, vilket på Lingala-språket i Kongo betyder "En som stoppar flodars flöde".

Rapporter kan dateras ända till 1776 då ben bok vid namn Histoire de Loango utgavs. I den kunde man läsa om missionärernas rapporter om fotavtryck med klor, ungefär 90 cm i omkrets. Dessa avtryck fanns med ungefär två meters avstånd från varandra vilket visade på ett djur som var någonstans mellan en flodhäst och en elefant i storlek, men inget utav dessa djur har klor.

En annan rapport från en expedition 1913-14 beskriver uttalandet från afrikaner om ett elefantstort djur som bodde i djupa vattensamlingar och som brukade välta kanoter med sin kraftiga svans. Intressant var att djuret sades döda, men inte äta männen i kanoterna. Alltså var djuret en växtätare och afrikanerna kunde till och med redogöra för exakt vad för slags växt som den åt.

Sedan under åren har rapporterna duggat tätt och många ögonvittnen har trätt fram, det senaste under 2000-talet. Det har dock uttalats att djuret blivit mycket mer sällsynt med tiden och att det var vanligare för ungefär ett halvt sekel sedan.
Ett väldigt misskrediterat foto togs 1981 och man har även gjort många avgjutningar av fotspår som påstås tillhöra dinosaurien.

När man visat bilder på dinosaurier för de afrikaner som sägs ha sett Mokele-Mbembe så har Diplodocus (vilken liknar brontosaurien) pekats ut speciellt som bilder av "monstret". Man har även visat olika djurspår och bland dem fossilerade avtryck från dinosaurier, även dessa har pekats ut speciellt.

Som vanligt när det gäller kryptozoologi så lär expeditionerna fortsätta även i framtiden och när nyheter dyker upp inom ämnet så kommer ni att kunna läsa dem här på sidan.

Fotografiet från expeditionen 1981
Ett fossilerat dinosauriespår liknande Mokele-mbembes

En diplodocus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar