21 sep. 2012

Lösning till ilandflutna monster

Först kom Montauk-monstret 2008 och sedan hittades ett liknande kadaver i somras och fick namnet Manhattan-monstret. Det tidigare visade sig dock efter analys vara en tvättbjörn, och det är mycket troligt att samma sak häller för Manhattan-monstret. Tänder och fingrar pekar i alla fall mot det, för att inte tala om likheten med det tidigare djuret vars art redan blivit fastställd.

Manhattan-monstret

Montauk-monstret
Källa: Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar