22 okt. 2014

Tatzelwurm

Ibland känner man att det vore trevligt med lite fler kryptider i Europa. Då kan man lugnt luta sig tillbaka och läsa om den här spännande varelsen.

Balkins foto 1934
"Tatzelwurm" betyder "klo-orm" och skall enligt alpin folklore ha framdel som en katt och bakdel som en orm. Den har även beskrivits som mer ormlik än så och med hela kroppen täckt av fjäll. Andra har beskrivit den mer som en tjock, fiskliknande ödla med framben och bakben, inte helt olik den japanska jättesalamandern som det skrivits om på den här sidan förut. Det finns tankar om att det skulle kunna handla om inte en utan två kryptider, men faktum är att rapporterna om utseenden kring alla kryptider brukar skifta stort.

Den första kända rapporten av tatzelwurm kommer från en grisfarmare i Schweiz 1779, men de ögonvittnesskildringar dyker upp då och då än i dag. Eftersom tatzelwurm av de flesta ses som en legend så är det dock sällan det namnet som nämns i rapporterna, utan i stället rapporteras det in krokodiler, stora ödlor och till och med dinosaurier som beskrivning på vad folk har sett.

1934 såg en schweizisk fotograf vid namn Balkin vad han trodde var en tatzelwurm, och han tog ett fotografi av varelsen. Det resulterade i ett nytt intresse kring tatzelwurm och därigenom en eftersökningsexpedition sponsrad av tidningen Berliner Illustrierte. Den expeditionen fann dock inte ett dugg och intresset falnade åter igen för varelsen. Fotot anses nu av de flesta vara ett falsarium.

En vanlig teori är att det handlar om en stor, och för mellan- till södra Europa inhemsk ödla vars bakben är synnerligen outvecklade. Denna ödla skall i så fall vara utrotad eller näst intill utrotad i dag enligt den tanken. Själv har jag dragit kopplingar till ett intressant fenomen som innebär att man ibland hittar ormar som har ett eller flera ben, något som förbryllat många forskare. Den troligaste förklaringen till den mutationen är att de ormsorter som detta händer en gång varit ödlor och haft ben och att det är den saken som då och då hoppar fram ur genpoolen.
Orm med fot funnen i Kina 2009
En intressant tanke vore väl om tatzelwurm under en period var en familj av ormar där denna mutation ofta inträffade, men att det blivit ovanligare på senare år. Om inte annat för att det verkar tämligen opraktiskt.

Oavsett om det finns någon egentlig grund bakom myten om tantzelwurm så är det en spännande varelse och den har också många likheter med det nordeuropeiska sagomonstret lindormen som stundtals avbildats med (om några ben alls)enbart framben .


Tack till Padre Pistola för tips om artikelämnet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar