1 jan. 2018

Bläckfiskstäder i havet

Två av stadsborna i Octlantis
Sedan bläckfisken Octopuis Tetricus upptäcktes 1852, har man trott att den arten är ensamlevande och väldigt sällan rör sig i närheten av andra bläckfiskar. Det var allmänt vedertaget i forskarvärlden att de bara träffade andra individer av sin art en gång om året för att fortplanta sig, men för åtta år sedan upptäcktes något som omkullkastade hela den teorin. 2009 fann man nämligen något som bara kan beskrivas som en bläckfiskstad på havsbotten utanför Australien. Forskarna teoretiserade om att samlingen av bläckfiskar berodde på ett oidentifierat objekt (förmodligen av mänskligt ursprung) som råkade ha blivit en centralpunkt vilken bläckfiskarna sedan byggde sina lyor kring. Föremålet är  runt 30 cm långt och helt övervuxet, möjligen gjort av metall. Staden döptes till Octopolis och har bevakats sedan den upptäcktes. Det finns alltid mellan två och 16 bläckfiskar på plats, året runt.

Förra året, 2017, rapporterades ännu en bläckfiskstad med samma art inte långt från Octopolis. Denna döptes till Octlantis och har ingen märklig artifakt som kan förklara stadens uppkomst.
En doktorand som forskar kring städerna beskriver att bläckfiskarna mycket snillrikt har skapat sina lyor av skal från djur de ätit och andra ting de funnit på botten. Det är ju sedan tidigare känt att bläckfiskar är ett av få djur som dekorerar sina hem, och nu har de alltså också visat sig bygga städer!

Precis som i alla städer kan det gå tufft till i Octopolis och Octlantis. Förutom att allt liv i städerna attraherar rovdjur så har det också varit mycket aggressioner mellan bläckfiskarna i städerna. Hanarna ägnar stor del av sin tid med att jaga ut varandra från lyorna. Bråken har till och med gått så långt att man observerat hur bläckfiskarna tycks kasta saker på varandra!
Forskarna har ännu inte kommit på en anledning till det här beteendet och det är en av de saker som studeras närmare.

Forskarna tror heller inte att det här med städerna är ett nytt fenomen, utan att vi människor helt enkelt bara blivit bättre på att observera bläckfiskarnas liv och därmed fått möjlighet att upptäcka sådana här unika och fantastiska saker. Man tror nämligen att både Octopolis och Octlantis är resultatet av bläckfiskar som umgåtts i generationer, och ingenting som skapats nyligen.
Källor: EarthTouch, Quartz, ScienceAlert

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar